Lid worden?


Uitleg


 De vereniging kent de volgende categorieën stemhebbende leden:

• Algemene leden (Stagiaires, en een ieder die (nog) niet in onderstaande catagorien valt).

• Rasspecialisten
• Trimsalons 
• Toptrimsalons*

• Toptrimmmers
 

* De vereniging kan aan Toptrimsalons ook één, twee of drie sterren toekennen. U kunt zich dus nog meer onderscheiden (op kwaliteit) naar uw klanten.

Voor u als trimsalon dus een heel mooi uithangbord voor uw klanten.

 De nadere bepalingen staan extra uitgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.

 

Een ieder van 16 jaar en ouder kan lid van de vereniging worden.

 

• Algemeen lid. Algemeen lid kan iedereen worden die geen trimsalon heeft. De mensen met een trimsalon dienen zich minimaal als lid trimsalon  aan te melden. Algemene leden kunnen dus wel iedere andere gentresseerde zijn zoals bijvoorbeeld partners van leden met een trimsalon of bijvoorbeeld stagiaires.

 

• Men kan slechts Lid Trimsalon van de vereniging zijn indien men bedrijfsmatig een trimsalon voert.

 

• Men kan slechts Lid Rasspecialist van de vereniging zijn indien men:
1. in de afgelopen (vijf) 5 jaar aantoonbaar het ras heeft gefokt, geshowd, getrimd en showklaar heeft gemaakt.
2. lid is van een bijbehorende rasvereniging in Nederland.
3. ingeschreven staat bij Raad van Beheer als fokker, uitsluitend voor fokkers van rashonden.

Indien iemand een trimsalon heeft dan is het niet mogelijk alleen lid rasspecialist te worden maar dan is hij/zij verplicht zich ook als lid trimsalon of als Toptrimsalon aan te melden. Een korting van 10% wordt dan gegeven op het lidmaatschap rasspecialist. Mensen die dus geen trimsalon hebben kunnen gewoon alleen als rasspecialist lid worden.

 

• Men kan slechts Lid- Toptrimsalon van de vereniging zijn indien men:


1. Indien men aantoonbaar een gedegen opleiding heeft genoten en afgerond met diploma en/of certificaat.  
2. Minimaal 3 jaar ingeschreven staat bij het handelsregister van Kamer van  Koophandel en een wachttijd van 3 jaar is verstreken na het met succes afronden van de opleiding (afgesloten met een diploma of certificaat).   
3. een daartoe speciaal ingerichte ruimte als trimsalon, met eigen ingang en op de begane grond.
4. met goed werkende materialen werkt, van deze tijd, met het oog op ergonomie alsook uitstraling.
5. tenminste één (1) goedwerkende elektronische danwel een hydraulische trimtafel heeft.
6. tenminste één (1) grote staande föhn of 1 grote staande combidroger (fohn+waterblazer ineen op voet/statief) heeft, merk maakt niet. Hiermee wordt geen waterblazer  of handfohn (of beide) bedoelt.
8. een speciaal daartoe goed ingerichte wasgedeelte heeft met warm water.
9. specifieke trimkleding in de trimsalon draagt die haar afstotend is.
10. in de trimsalon een EHBO-koffer heeft.
11. in de trimsalon een brandblusser of branddeken heeft.
12. een hygiëne protocol voor de trimsalon heeft die nageleefd wordt.
13. een dierensluis in de trimsalon heeft. Een dierensluis is een dubbele afsluitbare doorgang. Het gaat er in ieder geval om dat als de deur open staat en het dier van tafel springt het niet direct op de openbare weg kan komen.
14. Een wachtruimte waar dieren die nog niet behandeld kunnen worden wachten. Dit kan zijn een Bench en indien de trimsalon klein is een mogelijkheid maken om het dier even vast te zetten aan bijvoorbeeld een haak aan de muur.
15. een aansprakelijkheidsverzekering voor de trimsalon heeft.
16. huisregels heeft opgesteld wanneer er met stagiaires wordt gewerkt, zodat stagiaires weten wat er van hun verwacht wordt.

 

• Men kan slechts Lid- Toptrimmmer van de vereniging zijn indien men:
in de praktijk heeft laten zien de kwalificatie Toptrimmer/Toptrimster waardig te zijn na beoordeling van een door VVTN aangestelde jury. Indien u zich aanmeldt als Toptrimmer ontvangt u een uitnodiging om op te komen met een door u meegenomen hond. De hond wordt dan doorgeschoven naar een andere trimmer of trimster. U doet dus niet uw eigen hond maar de hond van een ander. Nadat de honden getrimd zijn gaan de honden terug naar degene met wie ze meegekomen zijn en komt de jury beoordelen of de hond Toptrimmer waardig is getrimd. Op deze manier wordt er dus altijd blind gejureerd en de kans dat iemand op persoon wordt beoordeeld onmogelijk.

 

Bij uw aanmelding als Trimsalon of Toptrimsalon lid bent u verplicht uw Kamer van Koophandel nummer op te geven. Uw inschrijving wordt door VVTN gecontroleerd.

Als Rasspecialist dient u, indien mogelijk, bij uw aanmelding een bewijs (kopie documenten) voor de punten 1, 2,en 3 mee te sturen.

Indien u zich aanmeldt als Toptrimsalon dient u kopie documenten of foto’s mee te sturen van de volgende punten: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12 en 14.

Het volstaat niet om slechts uw site door te geven!

Wij hopen natuurlijk dat iedereen altijd lid blijft maar indien iemand toch zijn/haar lidmaatschap wilt opzeggen dan dient de opzegging schriftelijk of per mail (info@vvtn.nl)  te geschieden,  uiterlijk 4 weken voor het einde van het lopende lidmaatschapsjaar.

Leden Login

Wachtwoord vergeten
Vul hieronder het emailadres in van het account waarvan het wachtwoord verloren is gegaan.