Lid worden?


Uitleg


 De vereniging kent de volgende categorieën stemhebbende leden:

• Algemene leden (Stagiaires, en een ieder die (nog) niet in onderstaande catagorien valt).

• Rasspecialisten
• KvK ingeschreven trimsalons
• Toptrimsalons*

• Toptrimmmers
 

* De vereniging kan aan Toptrimsalons ook één, twee of drie sterren toekennen. U kunt zich dus nog meer onderscheiden (op kwaliteit) naar uw klanten.

Voor u als trimsalon dus een heel mooi uithangbord voor uw klanten.

 De nadere bepalingen staan extra uitgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.

 

Een ieder van 16 jaar en ouder kan lid van de vereniging worden.

 

• Algemeen lid. Algemeen lid kan iedereen worden die geen trimsalon, ingeschreven KvK, heeft. De mensen met een trimsalon ingeschreven KvK dienen zich minimaal als KvK trimsalon aan te melden. Algemene leden kunnen dus wel iedere andere gentresseerde zijn zoals bijvoorbeeld partners van leden met een trimsalon of bijvoorbeeld stagiaires.

 

• Men kan slechts Lid KvK-trimsalon van de vereniging zijn indien men is ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

• Men kan slechts Lid Rasspecialist van de vereniging zijn indien men:
1. in de afgelopen (vijf) 5 jaar aantoonbaar het ras heeft gefokt, geshowd, getrimd en showklaar heeft gemaakt.
2. lid is van een bijbehorende rasvereniging in Nederland.
3. ingeschreven staat bij Raad van Beheer als fokker, uitsluitend voor fokkers van rashonden.

Indien iemand een trimsalon heeft ingeschreven in de Kamer van Koophandel dan is het niet mogelijk alleen lid rasspecialist te worden maar dan is hij/zij verplicht zich ook als KvK trimsalon of als Toptrimsalon aan te melden. Een korting van 10% wordt dan gegeven op het lidmaatschap rasspecialist. Mensen die dus geen trimsalon ingeschreven in de KvK hebben kunnen gewoon alleen als rasspecialist lid worden.

 

• Men kan slechts Lid- Toptrimsalon van de vereniging zijn indien men:


1. Indien men aantoonbaar een gedegen opleiding heeft genoten minimaal niveau A of B zoals vastgelegd in besluit CRITERIA.
2. minimaal 1 jaar ingeschreven staat bij het handelsregister van Kamer van Koophandel en de wachttijd behorende bij het diploma zoals beschreven in het besluit CRITERIA is verstreken.
3. een trimsalon heeft waar verschillende hondenrassen getrimd worden, grote honden zijn niet verplicht.
4. een daartoe speciaal ingerichte ruimte als trimsalon, met eigen ingang en op de begane grond.
5. met goed werkende materialen werkt, van deze tijd, met het oog op ergonomie alsook uitstraling.
6. tenminste één (1) goedwerkende elektronische danwel een hydraulische trimtafel heeft.
7. tenminste één (1) grote staande föhn of 1 grote staande combidroger (fohn+waterblazer ineen op voet/statief) heeft, merk maakt niet. Hiermee wordt geen waterblazer  of handfohn (of beide) bedoelt.
8. een speciaal daartoe goed ingerichte wasgedeelte heeft.
9. de honden met warm water kunnen wassen.
10. specifieke trimkleding in de trimsalon draagt die haar afstotend is.
11. in de trimsalon een EHBO-koffer heeft.
12. in de trimsalon een brandblusser of branddeken heeft.
13. een hygiëne protocol voor de trimsalon heeft die nageleefd wordt.
14. een hondensluis in de trimsalon heeft. Een hondensluis is een dubbele afsluitbare doorgang, kan dus ook een (simpel) traphekje zijn. Het gaat er in ieder geval om dat als de deur open staat en het dier van tafel springt het niet direct op de openbare weg kan komen.
15. een wachtruimte heeft waar honden kunnen wachten. Dit kan zijn een bench of een haak aan de muur.
16. een aansprakelijkheidsverzekering voor de trimsalon heeft.
17. huisregels heeft opgesteld wanneer er met stagiaires wordt gewerkt, zodat stagiaires weten wat er van hun verwacht wordt.

Besluit CRITERIA (samengevat):

Een opleiding en diploma zal worden getoetst of het voldoet aan niveau A of B
1. Iemand met een diploma niveau A of B van voor 01-01-2016 kan gewoon lid Toptrimsalon worden. Gezien het feit dat we inmiddels al verder dan een jaar na 01-01-2016 zijn is de wachttijd niet van toepassing.
2. Iemand met een diploma niveau A van na 01-01-2016 kan gewoon lid Toptrimsalon worden. De wachttijd om lid Toptrimsalon te kunnen worden is 2 jaar.
3. Iemand met een diploma niveau B van na 01-01-2016 kan gewoon lid Toptrimsalon worden. De wachttijd om lid Toptrimsalon te kunnen worden is 1 jaar.

• Men kan slechts Lid- Toptrimmmer van de vereniging zijn indien men:
in de praktijk heeft laten zien de kwalificatie Toptrimmer/Toptrimster waardig te zijn na beoordeling van een door VVTN aangestelde jury. Indien u zich aanmeldt als Toptrimmer ontvangt u een uitnodiging om op te komen met een door u meegenomen hond. De hond wordt dan doorgeschoven naar een andere trimmer of trimster. U doet dus niet uw eigen hond maar de hond van een ander. Nadat de honden getrimd zijn gaan de honden terug naar degene met wie ze meegekomen zijn en komt de jury beoordelen of de hond Toptrimmer waardig is getrimd. Op deze manier wordt er dus altijd blind gejureerd en de kans dat iemand op persoon wordt beoordeeld onmogelijk.

 

Bij uw aanmelding als KvK of Toptrimsalon lid bent u verplicht uw KvK nummer op te geven. Uw inschrijving wordt door VVTN gecontroleerd.

Als Rasspecialist dient u, indien mogelijk, bij uw aanmelding een bewijs (kopie documenten) voor de punten 1, 2,en 3 mee te sturen.

Indien u zich aanmeldt als Toptrimsalon dient u kopie documenten of foto’s mee te sturen van de volgende punten: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12 en 14.

Het volstaat niet om slechts uw site door te geven!

Wij hopen natuurlijk dat iedereen altijd lid blijft maar indien iemand toch zijn/haar lidmaatschap wilt opzeggen dan dient de opzegging schriftelijk of per mail (info@vvtn.nl)  te geschieden,  uiterlijk 4 weken voor het einde van het lopende lidmaatschapsjaar.

Wat kost het


De contributie is voor 1 jaar. Als u bijvoorbeeld op 1 oktober 2016 lid wordt dan bent u gewoon lid tot 1 oktober 2017. Daar betaalt u dan als (bijvoorbeeld) algemeen lid 25,- voor.
Omdat het handiger is voor de administratie om de administratie van 1 januari tot 1 januari het jaar erop te laten lopen, krijgt u later in het volgend jaar 2017 dan ook de vraag per mail of u lid wilt blijven/worden van dat stukje van 1 oktober 2017 naar 31 december 2017.
Als u dat dan straks ook zou willen dan betaalt u daar uiteraard alleen voor die 3 maanden dus 6,25 . Na 2017 loopt het lidmaatschap dan van 1 januari tot 1 januari.
U betaalt dus nooit voor een periode dat u geen lid bent. Dus bijv. nu 25,- tot eind dit jaar en volgend jaar weer opnieuw 25,-
U kunt dus gewoon lid worden wanneer u wilt zonder dat u in een nieuw jaar weer de volle contributie moet betalen.

 

Uitleg over de kosten:
 

De contributies voor de lidmaatschappen zijn onderstaande bedragen:

 

• Algemeen Lid €25,-
• Lid Rasspecialist €30,-
• Lid KvK-trimsalon €45,-
• Lid Toptrimsalon €60,-

• Lid Toptrimmer €60,-

 

VVTN is door de belastingdienst vrijgesteld van de btw plicht dus bovenstaande bedragen zijn vrij van btw. Bedrijven kunnen dan ook geen btw terugvragen.

 

Wanneer men zich voor meerdere lidmaatschappen aanmeldt krijgt men bij het 2e , 3e en 4e lidmaatschap 10% korting op het laagste bedrag.

 

 

Aanmeldformulier


Type aanmelding
1.
2.
3.


4.


5.
   
Ik ben lid geworden door de Mr./Mevr:

Wanneer men zich voor meerdere lidmaatschappen aanmeldt krijgt men bij het 2e , 3e en 4e lidmaatschap korting op het laagste bedrag. Deze korting wordt op faktuur berekend.
   
Voornaam
Achternaam
Naam trimsalon
KvK Nummer
Adres
Postcode
Plaats
Provincie
Telefoon
Website
Email
   

Uw voordeel als lid VVTN


 Als lid algemeen heeft u toegang tot de site achter de inlogcode en ontvangt u de ledensticker.

 

Als lid KvKtrimsalon heeft u toegang tot de site achter de inlogcode en ontvangt u de ledensticker, de promotiekaart* en100 strikjes* of 100 klantenkaarten* of de vlag "Erkend Trimsalon" *. U wordt daarnaast ook vermeld op www.kvktrimsalon.nl en u krijgt een speciale vermelding op www.hondentrimsalon.nl en/of www.kattentrimsalon.nl

 

Als lid Rasspecialist heeft u toegang tot de site achter de inlogcode en ontvangt u de Rasspecialist erkenningssticker.  U ontvangt daarnaast ook 100 GRATIS felicitatiekaarten* om aan uw klanten mee tegeven. Zo wordt heel gauw bekend dat u een echte Rasspecialist bent. U wordt  ook vermeld op www.rasspecialist.nl en u krijgt een speciale vermelding op www.hondentrimsalon.nl  en/of www.kattentrimsalon.nl  
 

 

Als lid Toptrimsalon heeft u toegang tot de site achter de inlogcode en ontvangt u de ledensticker, de promotiekaart* KvK trimsalon (dat is uw salon immers ook) en100 strikjes of 100 klantenkaarten* of de vlag Toptrimsalon" *.U ontvangt daarnaast ook 100 GRATIS Toptrimsalon felicitatiekaarten* om aan uw klanten mee tegeven. Een mooie manier om uw Toptrimsalon te promoten!!

U wordt daarnaast ook vermeld op www.toptrimsalon.nl en www.kvktrimsalon.nl  en u krijgt een speciale vermelding op www.hondentrimsalon.nl  en/of www.kattentrimsalon.nl


 *wordt eenmalig gratis verstrekt.

 

Een ledensticker wordt ieder jaar opnieuw uitgereikt na ontvangst van betaling van de contributie tot het einde van het nieuwe jaar.

 

Ieder lid ontvangt Gratis de Vacht Special.

 

Naast bovenstaande ontvangen leden ook eenmalig kortingsbonnen aangeboden door verschillende leveranciers:

*eenmalige 10% Korting op al uw slijpwerk bij firma vd Water (www.trimgereedschap.nl)

*eenmalige 20% Korting op aankoop van een Wahl of Moser product bij uw vakhandelaar.Voor alle wahl of Moser producten zie http://www.tondeuse.nl/

*eenmalig een kortingsbon van 20,- beschikbaar gesteld door www.trim.nl in te leveren op alle fohns en waterblazers die www.trim.nl in haar assortiment heeft

*Leden VVTN* krijgen 50% korting* op de verzendkosten en dubbele zegels* bij www.trim.nl * Uitgezonderd leden ingeschreven KvK met een bedrijf met meerdere eigenaren, tenzij alle eigenaren lid VVTN zijn.

 

Wanneer men zich voor meerdere lidmaatschappen aanmeldt krijgt men bij het 2e , 3e en 4e lidmaatschap 10% korting* op het laagste bedrag.
Dus indien u zich bijv. aanmeldt als Rasspecialist , Toptrimsalon en Toptrimmer krijgt men 10% korting op het lidmaatschap Raspecialist en 10% op het lidmaatschap van Toptrimsalon of Toptrimmer aangezien bedragen even hoog zijn. U betaald dus 75,-+ 67,50 (=75,00-10%) + 36 (=40,00-10%)

Indien een bedrijf meerdere eigenaren heeft (bijvoorbeeld in een vof) wordt een korting van 10% gegeven* op het lidmaatschap van alle eigenaren. Kortingen zijn niet zichtbaar op het aanmeldfoulier maar worden op factuur in mindering gebracht.

 

 

 

 

 

Leden Login

Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
  Wachtwoord vergeten?